top of page
Billede af Alexandre Lion

få hjælp til projektet

Det kan være svært at have overskud til at drive et projekt fremad, med alt hvad det indebærer af deadlines, delmål osv., når der samtidig skal tages hensyn til den daglige drift. 

 

MIND YOUR BUSINESS lægger en plan med projektejeren og fokuserer på, at projektet har fremgang og når i mål.  Det betyder, at jeg inddrager projektets interessenter, sikrer at teamet er motiveret, og at rollefordelingen er tydelig. Jeg sørger for at kommunikere omkring udfordringer og tidsplaner og holder fokus på, hvad der skal leveres og af hvem. 

Jeg tilbyder også at udarbejde en ansøgning til relevante finansieringskilder.

Projekter kan variere i størrelse og omfang, fra planlægning og afholdelse af et seminar til udviklingsprojekter, der strækker sig over flere år. 

Se disse tre slides om projektets faser og den rolle, som jeg tilbyder, så dit projekt når i mål.

 

 

parket

Et projekt....

  • har en begyndelses - og slutdato.

  • involverer ofte personer på tværs af teams og griber ind i flere fagområder.

  • har fokus på udvikling og begynder med en businesscase eller en hypotese og slutter med et produkt, et løsningsforslag eller andet.

  • løser en problemstilling eller opgave, hvor der er identificeret et betydningsfuldt resultat for forretningen.

bottom of page