mig2_edited.jpg

Kursus

MIND YOUR BUSINESS har stor erfaring i at udvikle og afholde kurser i verdensmål, CSR og strategisk bæredygtighed.

Hvad handler kurserne om?

Sammen med kunden tilpasses varighed og fagligt niveau og prisen fastsættes derefter. Oftest strækker et kursus sig over 1-3 dage.  Som regel omfatter kurset emner som kortlægning og analyse af virksomhedens CSR indsats, interessent- og væsentlighedsanalyse, kommunikation, greenwashing og rapportering samt koblingen til verdensmålene. 

 

Hvem er kurserne for?

Vores kunder omfatter uddannelsesinstitutioner, kommuner, virksomheder, myndigheder og organisationer. Kurserne omfatter typisk et mix af oplæg, øvelser og konkrete cases og klæder kursisterne på til at koble bæredygtighed til forretningen.  

OBS!
Kontakt mig, hvis du selv udbyder et kursus
og har brug for et eksternt indlæg.