top of page

taxonomien - kort fortalt

De seneste år har EU vedtaget en stor mængde lovgivning under EU’s grønne pagt (EU’s Green deal), der har til formål at transformere EU hen imod en grøn og CO2 neutral region i 2050.Der er tale om mange sider af komplekse tekster, og det kan være en udfordring at holde styr på lovkrav, der vedrører miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) emner.


Her følger en kort beskrivelse af EU’s taxonomiforordning, som er en af de centrale  kompontenter i EU's handlingsplan.


Et klassifikationssystem for bæredygtighed

Taksonomiforordningen er et klassifikationssystem, der definerer, hvilke økonomiske aktiviteter der kan betragtes som miljømæssigt bæredygtige. Formålet er at styre investeringer mod grønne projekter og støtte EU's mål om klimaneutralitet inden 2050.


Forordningen fastlægger kriterier for seks miljømål: forebyggelse af klimaforandringer, tilpasning af klimaforandringer, vand og marine ressourcer, cirkulær økonomi, forurening og biodiversitet.


Kriterier

For at en økonomisk aktivitet kan betegnes som bæredygtig under taxonomiforordningen, skal den opfylde følgende kriterier:

1.     Den skal bidrage væsentligt til mindst ét af de seks miljømål

2.     Den må ikke væsentligt skade nogen af de andre miljømål

3.     Den skal overholde minimumsgarantier for sociale, miljø og governance-standarder.

4.     Den skal følge tekniske screeningskriterier specificeret for hver aktivitet.


Ved at anvende EU-taksonomien som grundlag kan finansielle institutioner i højere grad integrere bæredygtighed, når de beslutter, hvor de ønsker at investere. De finansielle institutioner rapporterer om deres investeringer i henhold til det såkaldte Sustainable Finance Disclosure Regulation, der sigter mod at forbedre gennemsigtigheden på markedet for bæredygtige investeringsprodukter.


Betydning for virksomheder

For virksomheder kan det medføre nye krav om at overholde EU's taksonomi for at tiltrække kapital til eksempelvis byggeprojekter. Det kan også åbne for nye muligheder, såsom samarbejdsaftaler eller fordelagtige lån, hvis virksomheder kan demonstrere, at de arbejder på at efterleve EU-taksonomien.


EU-taxonomien skaber således gennemsigtighed i, hvor stor en del af en virksomheds indtægter og udgifter, der er i overensstemmelse med bæredygtige aktiviteter.


Denne gennemsigtighed er nødvendig for investorer, der ønsker at støtte mere bæredygtige virksomheder og vurdere, hvor bæredygtig en investeringsportefølje er.

Fra januar 2023 er alle store virksomheder forpligtet til at rapportere på, hvordan de tilpasser deres økonomiske aktivteter til taxonomi-forordningen sammen med andre relevante ESG-oplysninger. Dermed er ESG blevet til hardcore data, der understøtter virksomhedens finansielle resultater.

17 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page