top of page

få indsigt og kompetencer
til din nye bæredygtighedsstrategi

Hvor virksomhedernes samfundsansvar, for ikke så længe siden, var drevet af frivillige CSR-initiativer, så er krav og forventninger i dag drevet af ny lovgivning, kundekrav og transparens i finanssektorens investeringer i bæredygtige aktiviteter.  

Med EU's ambitiøse målsætninger og vedtagelsen af EU's grønne pagt, er der for alvor sat strøm til virksomhedernes grønne omstilling. EU's taxonomiforordning, de nye rapporteringskrav i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og de tilhørende ESRS standarder, der definerer ESG rapporteringspunkterne, stiller helt nye og omfattende krav til virksomhedernes compliance. 

Da rapporteringskravene gælder hele virksomhedens værdikæde, så er levarendører også indirekte omfattet af kravene, hvis kunden kræver det. Det skaber store udfordringer for de mindre virksomheder at forstå og leve op til markedskravene. 

Det handler om at integrere bæredygtighed med virksomhedens forretningsstrategi og dermed levere de relevante og dokumenterbare data. Det øger forretningsværdien og skaber grundlag for et bedre omdømme og bæredygtig kommunikation uden greenwashing. 

MIND YOUR BUSINESS hjælper med at få bæredygtigheds-program og forretnings-strategi til at hænge sammen. Nedenfor kan du se en oversigt over processen, som altid udføres i samarbejde med kunden. 

Sådan gør vi

1

Vi kortlægger virksomhedens motiviation, udgangspunkt og politikker

2

Vi kortlægger virksomhedens værdikæde og identificerer ESG indvirkninger

3

Vi identificerer de væsentligste temaer og udfører interessentanalyse der kvalificerer og validerer væsentligheds-analysen. 

4

Vi finder data for de væsentlige emner og beslutter baseline, mål og delmål for  strategien

5

Vi udvikler bæredygtigheds-programmet med konkrete handlinger og strukturerer din bæredygtigheds-rapport

bottom of page