FNs-verdensmål.png

bæredygtighed skaber konkurrencekraft

I dag skal bæredygtighedsstrategien integreres i forretningsstrategien, og det kræver mere og andet end CSR under "do no harm"-princippet. Pointen i det strategiske arbejde er at identificere hvor og hvordan, din virksomhed kan skabe yderligere værdi for virksomhedens bundlinje og samtidig bidrage til en mere bæredygtig udvikling. 

Konkurrencekraft

Bæredygtighed er en global megatrend på størrelse med digitalisering. Og der er store økonomiske gevinster at hente for de virksomhedsledere, der forstår at integrere CSR-indsatsen med forretningen.

 

Omvendt er der risiko for tab af markedsandele for de virksomheder, der ikke i tide finder deres afsæt i bæredygtighed. På samme måde, som virksomheder uden adgang til internettet har svært ved at drive forretning. 

KOnsekvenser

Årsagen er, at den måde vi som mennesker lever på Jorden ikke er bæredygtig, og at det har fatale konsekvenser for dyr, planter og mennesker overalt på kloden. Og det rammer også erhvervslivet. 

Forbruget af ressourcer overstiger Jordens evne til at regenerere livsnødvendige råvarer. Vores landbrug og fødevaresystemer er utilstrækkelige og ujævnt fordelt i verden. Udledningen af drivhusgasser resulterer i irreversible klimaforandringer med store sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Plante- og dyrearter udryddes hver eneste dag året rundt. Ulighed, sult og fattigdom fører til humanitære katastrofer, flygtningestrømme, konflikter og politiske spændinger.

Det er på den baggrund, at bæredygtighed er blevet et konkurrenceparameter. Kunder, medarbejdere, investorer og samarbejdspartnere søger de virksomheder, der kan levere bæredygtige løsninger, og som arbejder seriøst med at gøre en reel forskel inden for rammerne af FN’s verdensmål.

mind your business tilbyder:

Kursus

Har du brug for at vide mere om virksomhedernes verdensmål.

Læs mere her.

Foredrag

Har du brug for et foredrag  om hvad verdensmål betyder for forretningen.

Læs mere her. 

Workshop

Vil du kickstarte bæredygtigheds-strategien med en workshop. 

Læse mere her. 

Bæredygtigheds-strategi

Vil du i gang med et bæredygtighedsprojekt.

Læs mere her.