_edited.jpg

få hjælp til en bæredygtigheds-strategi

Mange virksomheder har allerede en række initiativer inden for Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

Det er rigtig godt, men ofte er virksomhedens CSR-indsats ikke gennemtænkt.  Det er ærgerligt, for ved at tænke bæredygtighed sammen med virksomhedens strategi, så kan indsatsen for alvor give forretningsmæssig værdi, samtidig med at samfundet får mest ud af indsatsen.

MIND YOUR BUSINESS tager kunden i hånden og hjælper med at få bæredygtigheds-program og forretnings-strategi til at hænge sammen.  Vi kommer hele værktøjskassen igennem og sikrer, at virksomheden kommer godt i gang. 

Analyse

Vi kortlægger jeres udgangspunkt og analyserer risici og omverdenens påvirkning af jeres indsats.

Væsentlighed

Vi gennemfører en interessent- og væsentlighedsanalyse og kobler til verdensmål

Kommunikation og rapportering

Vi finder data og udvikler ny CSR rapport

Bæredygtigheds-program

Vi finder konkrete indsatser for at nå jeres mål

Som projektleder for "FN's verdensmål - fra filantropi til forretning" i Dansk Industri, har jeg arbejdet tæt sammen med 20 af de mest ambitiøse, danske virksomheder om at udvikle deres bæredygtigheds-strategi.

Erfaringer er videreudviklet i MIND YOUR BUSINESS, hvor jeg hjælper virksomheder i Danmark og Grønland med at udvikle bæredygtigheds-strategier.

 

Kontakt mig, så finder vi en løsning sammen.