top of page

SCOPE 1 og 2: 27 idéer til at reducere CO2-udledninger

Opdateret: for 3 dage siden

I takt med at klimakrisen intensiveres, og kravene til dokumentation af CO2-reduktioner skærpes, bliver det stadig vigtigere for virksomheder at reducere deres drivhusgasudledninger.


Virksomheders største udledninger er ofte under Scope 3, som omfatter alle indirekte udledninger upstream og downstream. Som minimum forventes det, at virksomheder arbejder aktivt med at reducere udledninger under Scope 1 og 2.


Her er forslag til, hvordan virksomheder kan tage konkrete skridt til at reducere deres udledninger inden for begge disse scopes.


Scope 1: Direkte udledninger

Scope 1 dækker over de direkte drivhusgasudledninger fra virksomhedens egne aktiviteter, såsom brændstofforbrug i køretøjer og brug af dieselgeneratorer. Her er forslag til nogle tiltag der kan reducere disse udledninger:


Optimering af køretøjer og transport:

 • Energibesparende kørselsmetoder: Uddan medarbejdere i energibesparende kørselsmetoder som jævn acceleration, korrekt dæktryk og reducering af tomgangstid.

 • Elektrificering af køretøjer: Invester i elbiler og hybridkøretøjer for at erstatte konventionelle benzin- og dieseldrevne køretøjer.

 • Optimerede ruter: Implementer ruteoptimeringssoftware for at minimere køretid og brændstofforbrug.

 • Vedligeholdelse af køretøjer: Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af køretøjerne for at sikre optimal ydeevne og lavere emissioner.

Energieffektivitet i bygninger:

 • Opgradering af HVAC-systemer: Implementer energieffektive opvarmnings-, ventilations- og aircondition-systemer.

 • Isolering og vinduer: Forbedr isolering og udskift gamle vinduer med energieffektive alternativer for at reducere varmetab.

 • Automatiseret bygningsstyring: Brug intelligent teknologi til at optimere energiforbruget i bygninger baseret på behov.

 • Effektiv opvarmning: Overvej at installere varmepumper eller biomassekedler for mere bæredygtig opvarmning.

 • Brug af dagslys: Optimer bygningens design for at maksimere brugen af naturligt dagslys og reducere behovet for elektrisk belysning.

Produktionsprocesser:

 • Optimering af processer: Implementer energieffektive produktionsmetoder og -udstyr.

 • Genbrug af affaldsvarme: Udnyt overskudsvarme fra produktionsprocesser til andre formål inden for virksomheden.

 • Substitution af fossile brændstoffer: Skift til biobrændstoffer eller andre lavemissionsalternativer, hvor det er muligt.


Scope 2: Indirekte udledninger

Scope 2 omfatter de indirekte udledninger fra den elektricitet, varme og køling, som virksomheden køber. For at reducere Scope 2-udledninger kan du overveje følgende:

Overgang til vedvarende energi:

 • Solcelleanlæg: Installer solcelleanlæg på virksomhedens bygninger for at generere egen elektricitet.

 • Vindenergi: Indgå aftaler om køb af strøm fra vindmølleparker.

 • Grønne el-certifikater: Køb grønne el-certifikater for at sikre, at det anvendte strømforbrug er dækket af vedvarende energikilder.

Energibesparende teknologier og praksisser:

 • LED-belysning: Skift til LED-belysning, som bruger betydeligt mindre energi end traditionelle lysstofrør og glødepærer.

 • Energistyringssystemer: Implementer energistyringssystemer (EMS) for at overvåge og optimere energiforbruget i realtid.

 • Sluk udstyr: Sørg for, at alt elektrisk udstyr og maskiner er slukket, når de ikke er i brug.

 • Tidsstyring: Installer tidsstyringsenheder til belysning, ventilation, varme og køling ( HVAC-systemer) for at reducere energiforbruget uden for arbejdstid.

 • Effektive kølesystemer: Brug energieffektive køle- og frysesystemer i kantiner og køkkenfaciliteter.

Forbedring af energiforbrug:

 • Energirådgivning: Anvend eksterne energirådgivere til at identificere yderligere energibesparelser.

 • Energirevisioner: Gennemfør regelmæssige energirevisioner for at identificere ineffektivitet og muligheder for forbedringer.

 • Energilagring: Overvej energilagringssystemer, som f.eks. batterier, for at udjævne energiforbruget og udnytte vedvarende energikilder bedre.

Incitamenter og adfærdsændringer for medarbejdere

At reducere drivhusgasudledninger kræver også opbakning og engagement fra medarbejderne. Her er nogle måder at fremme adfærdsændringer på:Uddannelse:

 • Workshops og træning: Afhold workshops om energieffektivitet og bæredygtige praksisser.

 • Kommunikation: Brug interne kommunikationskanaler til at dele tips og succeshistorier om energibesparelse.

Incitamenter:

 • Bonusser og belønninger: Tilbyd økonomiske incitamenter til medarbejdere, der kommer med innovative forslag til energibesparelser.

 • Konkurrencer: Brug konkurrencer som en sjov måde at sætte fokus på at reducere energi i afdlinger.

 • Fleksible arbejdsordninger: Frem mulighed for hjemmearbejde eller fleksible arbejdstider for at reducere transportrelaterede udledninger.

 • Grønne transportordninger: Tilbyd subsidierede månedskort til offentlig transport, samkørsel eller cykelordninger for at tilskynde til bæredygtige transportformer.

18 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page