top of page

sådan kommer du i gang med din første esg rapport

I disse år rykker bæredygtighed i erhvervslivet fra et blødt "do-no-harm" paradigme til hard core krav om dokumentation og data. Særligt for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) kan arbejdet med ESG fremstå som en kompleks og udfordrende opgave.Men ved at tage de første skridt mod at udarbejde en ESG-rapport, kan din virksomhed ikke kun forbedre sin bæredygtighedsprofil, men også styrke relationer til kunder, investorer og andre interessenter.


CSRD: EN VÆSENTLIG DRIVER FOR ESG RAPPPORTERING

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er en ny EU-lovgivning, der stiller krav om en mere omfattende og standardiseret bæredygtighedsrapportering for virksomheder. Fra og med regnskabsåret 2024 vil mange store europæiske virksomheder være forpligtede til at rapportere i overensstemmelse med CSRD.


Selvom SMV'er endnu ikke er direkte omfattet af CSRD, vil denne lovgivning stadig påvirke dem betydeligt, da store virksomheder, der er underlagt CSRD, vil kræve ESG-data fra deres leverandører, herunder SMV'er, for at kunne opfylde deres egne rapporteringskrav.


At implementere CSRD-kravene tidligt kan give din virksomhed et forspring i forhold til at opfylde fremtidige reguleringskrav og styrke din markedsposition. Og ved at adressere ESG-faktorer kan det samtidig hjælpe med at identificere og minimere risici, samt beskytte og forbedre virksomhedens omdømme.


TRIN FOR TRIN: SÅDAN LAVER DU DIN FØRSTE ESG-RAPPORT


1. Forstå hvad ESG indebærer

ESG står for Environmental, Social og Governance. Det betyder, at din virksomhed skal se på:

 • Environmental (Miljø): Hvordan din virksomhed påvirker miljøet. Det kan fx inkludere energiforbrug, affaldshåndtering, udledning af drivhusgasser og ressourceforbrug.

 • Social (Social): Hvordan din virksomhed påvirker samfundet. Det dækker fx arbejdsforhold, mangfoldighed og inklusion, samfundsengagement og kundetilfredshed.

 • Governance (Ledelse): Hvordan din virksomhed ledes. Det omfatter fx virksomhedens etiske retningslinjer, bestyrelsens sammensætning, korruptionsbekæmpelse og databeskyttelse.


2. Identificer relevante ESG-faktorer for din virksomhed

Ikke alle ESG-faktorer er lige relevante for alle virksomheder. Det er vigtigt at identificere de områder, hvor din virksomhed har størst påvirkning. Det kan gøres ved at:

 • Analysere din branche: Hvilke ESG-spørgsmål er mest relevante for virksomheder i din branche?

 • Tale med interessenter: Få indsigt fra medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter om, hvilke ESG-spørgsmål de finder vigtigst.

 • Benchmarking: Se på, hvad lignende virksomheder rapporterer om.


3. Analyser virksomhedens værdikæde

For at kunne identificere og prioritere de mest relevante ESG-faktorer, er det afgørende at analysere din virksomheds værdikæde. En værdikædeanalyse kan afsløre, hvor din virksomhed har de største positive og negative påvirkninger på ESG-områderne.Trin i værdikædeanalysen


Identificer hovedaktiviteter: Kortlæg de primære aktiviteter i din værdikæde, fra indkøb af råmaterialer til levering af slutprodukter og service. Det kan inkludere:

 • Indkøb og logistik

 • Produktion

 • Distribution

 • Salg og marketing

 • Service og support


Analyser ESG-påvirkninger i hver aktivitet:

 • Miljøpåvirkninger: Overvej faktorer som energiforbrug, emissioner, affaldsproduktion og ressourceudnyttelse i hver aktivitet.

 • Sociale påvirkninger: Se på arbejdsforhold, medarbejdertrivsel, kundesikkerhed og samfundsengagement i de forskellige trin af værdikæden.

 • Ledelsespåvirkninger: Vurder virksomhedens styringspraksis, herunder etiske retningslinjer, bestyrelsens sammensætning, og risikostyring i de forskellige dele af værdikæden.


Identificer positive og negative påvirkninger:

 • Positive påvirkninger: Find områder, hvor din virksomhed allerede gør en forskel, som fx innovative miljøvenlige produktionsmetoder eller sociale initiativer, der støtter lokalsamfundet.

 • Negative påvirkninger: Identificer områder med potentiale for forbedring, som fx høj energiforbrug i produktionen eller manglende diversitet i ledelsen.


Indsamle data

Dataindsamling er en af de mest tidskrævende dele af ESG-rapporteringen, men det er også den vigtigste. Start med at:

 • Definere nøgletal: Vælg de nøgletal (Key Performance Indicators - KPIs), som bedst måler din virksomheds præstation på de identificerede ESG-områder.

 • Indsamle eksisterende data: Brug data, som din virksomhed allerede indsamler. Dette kan inkludere energiforbrug, affaldsmængder, medarbejdertilfredshed osv.

 • Etablere nye processer: Hvis nødvendigt, opret nye processer for at indsamle data, som du ikke har i forvejen.


Analyser og fortæl din historie

Når du har indsamlet dine data, er det tid til at analysere dem og præsentere dine resultater:

 • Sæt resultaterne i kontekst: Forklar, hvad dine data betyder, og hvorfor de er vigtige. Hvordan relaterer de sig til dine mål og strategier?

 • Vær transparent: Vær åben om udfordringer og områder, hvor der er behov for forbedring. Det viser, at din virksomhed tager sine forpligtelser seriøst.

 • Fortæl en sammenhængende historie: Brug datae til at fortælle en historie om, hvordan din virksomhed arbejder med ESG. Hvilke skridt har I taget? Hvad har I opnået, og hvad er jeres fremtidige mål?


Rapportér og kommunikér

Din første ESG-rapport behøver ikke at være perfekt. Det vigtigste er at komme i gang og løbende forbedre:

 • Vælg en rapporteringsstandard: Der findes flere internationale standarder for ESG-rapportering, såsom GRI (Global Reporting Initiative) og SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Vælg en, der passer til din virksomheds behov.

 • Lav rapporten tilgængelig: Publicer din rapport på din virksomheds hjemmeside og del den med interessenter.

 • Kommunikér løbende: ESG-rapportering er ikke en engangsøvelse. Kommunikér regelmæssigt om jeres fremskridt og opdater jeres interessenter.


Rapporten er også et styringsværktøj

At udarbejde den første ESG-rapport kan virke skræmmende, men det er et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig og ansvarlig virksomhed, og den vil hjælpe virksomheden til at styre jeres ESG-indsatser.


Ved at følge ovenstående trin kan din virksomhed ikke kun opfylde forventninger fra kunder og lovgivere, men også bidrage positivt til samfundet og miljøet. Husk, at det vigtigste er at komme i gang og være åben for løbende forbedringer.

16 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page