Billede af Naja Bertolt Jensen

REalisér dit

bæredygtigheds-projekt

Arbejder du i en virksomhed, en kommune, en institution eller en organisation? Sidder du med en idé til et projekt, der vil bidrage til en mere bæredygtig udvikling lokalt, nationalt eller internationalt?

 

Mangler du partnere, tid, finansiering eller er du usikker på, om projektet kan bære eller er det ikke modnet nok til at være konkret?

Mange gode idéer ryger i vasken på grund af én eller flere af ovenstående årsager. Og det er synd, for den måde vi har indrettet vores samfund på er ikke bæredygtig.  Verden skriger på løsninger, der skaber en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

 

slide2-1_edited.png

Der findes mange finansieringskilder, som støtter projekter der bidrager til en bedre økonomisk, social eller miljømæssig balance. 

Der findes mange partnere, som gerne samarbejder, hvis idéen er god nok.

Der findes MIND YOUR BUSINESS, som gerne vil sparre med dig, udvikle idéen, finde partnerne, søge finansieringen og bidrage til projektstyringen.

Realisér dit bæredygtighedsprojekt og gør verden til et bedre sted.  Kontakt MIND YOUR BUSINESS og lad os vende din idé sammen. 

 

Du kan enten skrive eller ringe til mig på nedenstående telefonnummer. 

 

vor-un-flagge-Kopie-2.jpg

En udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.
 

Gro Harlem Brundtland

Brundtlandrapporten (1987)